Jesteś tutaj

PCHiA 4/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 4/2018:


Zastosowanie treningu nordic walking u chorych ze stabilną dusznicą bolesną po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych
Bożena Kocik, Anna Spannbauer, Piotr Mika

Opieka pielęgniarska nad pacjentami po zabiegach chirurgicznych w obrębie krtani
Malwina Wamka, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz

Wybrane problemy pielęgnacyjne okresu okołooperacyjnego u pacjentki z nawracającym zwichnięciem rzepki – opis przypadku
Natalia Jelonek, Joanna Zmarzlak, Anna Maria Turska, Maria Budnik-Szymoniuk, Justyna Cwajda-Białasik

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z połknięcia okrągłej baterii na przykładzie 22-miesięcznego dziecka
Anna Stodolak, Sylwester Gerus, Agata Dzielendziak, Monika M. Markiewicz, Izabela Kuberka, Dariusz Patkowski

Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych podczas hospitalizacji
Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik

Analiza urazów zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym
Małgorzata E. Starczewska, Marta Kordalska, Katarzyna Augustyniuk, Marzanna Stanisławska, Anita Rybicka

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.