Jesteś tutaj

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Trendy w opiece pielęgniarskiej nad chorym w chirurgii i angiologii – opieka interdyscyplinarna

Bydgoszcz  9-10. IX. 2010 r.

Hotel City ul. 3.go Maja 6.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego dziękujemy Państwu za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Przewodnicząca PTPA

dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk

Vice przewodniczący PTPA

prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień

Organizatorzy Konferencji:

  • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy
  • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK  w Bydgoszczy
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

 

Program

Streszczenia:

Wszystkie streszczenia wygłoszonych prac zostały opublikowane w czasopismie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 3/2010

Nagrodzone prace:

Komitet Naukowy przyznał dwa wyróżnienia:

  • Bożena Bladowska, Agnieszka Bugalska, Beata Wieczorek –Wójcik, Zespół ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn i Pielęgnacji Stomii Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

w zakresie: praca zespołowa i wdrożenie systemu współpracy z instytucjami zewnętrznymi

za prezentację Odleżyny pozaszpitalne – prezentacja modelu współpracy z instytucjami zewnętrznymi przedstawioną w sesji Problemy w pielęgniarstwie

  • Izabela Napieracz-Trzosek, Bożena Gorzkowicz

za pracę Jakość życia pacjentów po amputacjach kończyn dolnych z powodu miażdżycy tętnic prezentowaną w sesji Interdyscyplinarne problemy w chirurgii i angiologii

dwie III nagrody:

  • Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Hancke, Arkadiusz Jawień

za pracę Zmiany skórne, rany przewlekłe – opisy przypadków prezentowaną w sesji Rany przewlekłe kończyn dolnych  jako problem angiologiczny

  • Anna Andruszkiewicz, Joanna Piworowicz

za pracę Poczucie koherencji a strategie radzenia sobie z bólem w grupie pacjentów z rakiem jelita grubego prezentowaną w sesji Problemy w pielęgniarstwie

dwie I nagrody:

  • Piotr Mika, Anna Mika, Łukasz Oleksy, Anna Spannbauer

za pracę Zmiany aktywności bioelektrycznej (sEMG) mięśni kończyn dolnych podczas treningu marszowego pacjentów z chromaniem przestankowym prezentowaną w sesji Interdyscyplinarne problemy w chirurgii i angiologii

  • Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień

za pracę Wpływ bólu na uciążliwość objawów i konsekwencji psychospołecznych owrzodzenia kończyny dolnej prezentowaną w sesji Rany przewlekłe kończyn dolnych jako problem angiologiczny

Galeria

Sprawozdania z Konferencji zamieszczone zostały w:

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 4/2010

ad vocem XI-XII 2010