Jesteś tutaj

PCHiA 1/2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2019:


Wybrane metody leczenia ran przewlekłych
Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk


Zastosowanie skali C-HOBIC w ocenie gotowości do wypisu pacjentów kliniki chirurgii plastycznej – doniesienie wstępne
Weronika Kiłoczko, Hanna Grabowska


Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat zasad żywienia dojelitowego przez gastrostomię
Aneta M. Bronka


Rola wsparcia w zmaganiu się z syndromem wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek onkologicznych
Krystyna Kurowska, Aleksandra Klatt


Ocena poziomu przystosowania psychicznego do życia z rakiem tarczycy – część pierwsza
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Beata Kunikowska, Adam Dziki


Poziom akceptacji choroby a jakość życia pacjentów z rakiem tarczycy – część druga
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Adam Dziki, Beata Kunikowska

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.