Jesteś tutaj

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w SESJI PIELĘGNIARSKIEJ, XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, organizowanej w Bydgoszczy 5 października 2019 r. Tematyka sesji obejmuje zagadnienia i nowinki naukowe z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, angiologii i chirurgii naczyniuowej, w tym:
  • roli pielęgniarki operacyjnej, nowych technik zabiegowych w chirurgii ogólnej i naczyniowej, techniki małoinwazyjne i endoskopowe;
  • profilaktyka zakażenia miejsca operowanego w okresie przed, śród i pooperacyjnym – rola pielęgniarki chirurgicznej i operacyjnej;
  • rozwój pielęgniarstwa angiologicznego i pielęgniarstwa w chirurgii naczyniowej;
  • leczenie i pielęgnowanie chorych z raną przewlekłą o etiologii naczyniowej (owrzodzenia żylne, tętnicze, zespół stopy cukrzycowej, odleżyny, owrzodzenia o etiologii mieszanej i inne), nowe metody diagnostyczne w chirurgii naczyniowej i leczeniu ran (termografia medyczna).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
Serdecznie ZAPRASZAMY!

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
Komitet Organizacyjny