Jesteś tutaj

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego zaprasza na Walne Zebranie Członków PTPA. Zebranie odbędzie się dnia 27 stycznia 2020r. o godzinie 12.00 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, I piętro w Budynku D)

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTPA:

 • Otwarcie Walnego Zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego zebrania.
 • Wybór Sekretarza zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Sprawozdanie Prezesa PTPA (przedstawienie sprawozdania merytorycznego 2016-2019).
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za okres kadencji (2016-2019) obecnego Zarządu PTPA.
 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres 2016-2019.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Przedstawienie nowego Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zakończenie Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Z poważaniem
Zarząd PTPA