Jesteś tutaj

"Nursing Now" Polska


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie
informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście
zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now" Polska. 200 lat temu
urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence
Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok
2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest
przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz
pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także
uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce
i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający
duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii,
Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim,
Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na
rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Krystyna Kret
Główny specjalista
Departament Pielęgniarek i Położnych