Jesteś tutaj

PCHiA 2/2020

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

> Zeszyt dostępny online!

W zeszycie 2/2020:


Uwarunkowania prawne leczenia ran przez pielęgniarki w Polsce
Anna Szumska


Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej – studium przypadku
Katarzyna Juszczak, Ewelina Peruga, Anita Balcerzak, Maciej Leki


Przygotowanie żywego dawcy do zabiegu nefrektomii w celu przeszczepienia – opis przypadku
Marta K. Hreńczuk, Piotr Małkowski


Krwiodawstwo i krwiolecznictwo wojskowe w Polsce
Anna Ewa Jedynak, Piotr Klamrowski, Adam Olszewski, Dorota Koper, Zofia Sienkiewicz, Tomasz Kryczka


Analiza systematycznej aktywności fizycznej i jakości życia osób ze stomią jelitową
Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski


Determinanty jakości życia chorych po amputacji kończyny dolnej w przebiegu miażdżycy oraz cukrzycy typu 2
Monika Kadłubowska, Aleksandra Zawada

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.