Jesteś tutaj

PCHiA 4/2020

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

> Zeszyt dostępny online!

W zeszycie 4/2020:


Pacjent z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 – co każda pielęgniarka wiedzieć powinna
Anna Michalik, Jolanta Kolonko, Dariusz Maciejewski, Monika Kadłubowska


Piodermia zgorzelinowa – rozpoznanie i postępowanie w zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej
Dariusz Bazaliński, Maria Kózka, Anna Krawiec, Maria T. Szewczyk


Pacjent po przeszczepieniu wątroby z powodu zaawansowanej marskości od zmarłego dawcy – interwencje pielęgniarskie na podstawie opisów przypadków
Dominika Łój, Natalia Maj, Tomasz Piątek, Piotr Małkowski


Poziom zmęczenia a natężenie stresu wśród pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych – doniesienie wstępne
Anna Wójcik, Krzysztof Jakubowski, Dariusz Bazaliński


Ocena jakości życia pacjentów z deformacją żuchwy przed i po operacji ortognatycznej
Joanna Lewandowska, Tomasz Piątek, Piotr Małkowski


Wpływ wybranych czynników na poziom akceptacji choroby u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych
Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Magdalena Król, Sylwia Terech-Skóra


Ocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych po zabiegu rewaskularyzacji – wstępne wyniki badań
Anna Karpińska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.