Jesteś tutaj

PCHiA 4/2021

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA


W zeszycie 4/2021:
Rozdarcia naskórka w praktyce pielęgniarskiej – przegląd literatury a doświadczenia własne
Paulina Szymańska, Dariusz Bazaliński, Maria Teresa Szewczyk

Wybrane diagnozy i interwencje pielęgniarskie w przed- i pooperacyjnej opiece nad pacjentem po zabiegu ortognatycznym
Małgorzata Barbara Roman, Ewa Franke, Krzysztof Dowgierd

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka – studium przypadku
Maria Witkowska, Natalia Sak-Dankosky, Bożena Czarkowska-Pączek

Stowarzyszenia, związki i inne instytucje działające na rzecz pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce
Joanna Zofia Przybek-Mita

Bariery utrudniające zachowanie higieny rąk personelu pielęgniarskiego – doniesienia wstępne
Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Monika Kopeć, Anna Świrska, Anna Małecka-Dubiela, Renata Piotrkowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

Prężność psychiczna jako moderator adaptacji w sytuacji stresu ekstremalnego, analiza na podstawie przypadków chorych z wyłonioną stomią – badanie pilotażowe
Natalia Maj, Tomasz Piątek

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.