Jesteś tutaj

PCHiA 3/2022

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA


W zeszycie 3/2022:
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej
Roksana Długołęcka, Elżbieta Kania, Izabela Biegus

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką po zabiegu hemipelwektomii w przebiegu kostniakomięsaka
Maja Sobocińska, Elżbieta Kania

Poziom satysfakcji z życia i poczucia własnej skuteczności w grupie pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym
Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk

Ocena wiedzy oraz wybranych zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2
Agnieszka Kruk, Sylwia Terech-Skóra, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Martyna Furman

Ocena gotowości do wypisu i samoopieki pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego
Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Justyna Łątka

A moderate-intensity exercise program with a weekly duration not adherent to international guidelines improves blood glucose in women with type 2 diabetes
Ahmad Mahdi Ahmad, Heba Mohammed Ali

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.