Jesteś tutaj

PCHiA 1/2023

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA


W zeszycie 1/2023:
W jaki sposób przygotować rehabilitacyjnie pacjentów z dużą przepukliną brzuszną do zabiegu jej usunięcia?
Anna Spannbauer, Arkadiusz Berwecki, Anita Kulik, Beata Białko, Beata Markowska

Problemy związane z miejscowym leczeniem rany w obrębie mostka – przegląd piśmiennictwa
Anna Malisiewicz, Aneta Zymon, Dariusz Bazaliński

Holistyczna opieka nad chorym z owrzodzeniem żylnym kończyny dolnej – opis przypadku klinicznego
Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk

Jakość życia kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi
Weronika Harasim, Ewa Perkowska, Jolanta Lewko, Aleksandra Perkowska, Dominika Tabaka

Fat grafting and skin grafting for the treatment of non-ischaemic ulcers in the lower extremity
Alvaro J. Bernal Martinez, Julio Delgado Martinez, Lucia Gomez-Escolar Larrañaga, Alba Perales Enguita, Ester Sanz Aranda

Jakość życia chorych objętych Kompleksowym Leczeniem Ran Przewlekłych
Kamila Pytlak, Paulina Szymańska, Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.