Jesteś tutaj

PCHiA 3/2023

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA


W zeszycie 3/2023:
Endovascular procedures and nursing care: managing vascular access wounds
Anna Dziekiewicz, Joanna Bystron, Jakub Kobiałka, Bartłomiej Ludwig

The effect of aerobic activity and L-carnitine supplementation on blood lipids
Milad Kianmehr, Amir Farokhi Firouzabadi, Firouz Sharafi Dehrahm

Przerzuty nowotworów złośliwych do kości – etiopatogeneza i możliwości leczenia. Przegląd piśmiennictwa
Adrian Bazaliński, Julia Florek, Aleksandra Szelast, Beata Barańska, Piotr Biega, Dariusz Bazaliński

Comprehensive care of a patient with diabetic foot syndrome – a report of two clinical cases
Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Maria T. Szewczyk

Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym
Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk

Surgical patients’ satisfaction level with nursing care
Aziz Aşık, Burcu Totur Dikmen

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.