Jesteś tutaj

PCHiA 1/2024

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA


W zeszycie 1/2024:
Wybrane aspekty wczesnej opieki pooperacyjnej po pomostowaniu aortalno-wieńcowym w perspektywie zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej
Natalia Wróblewska, Grażyna Markiewicz-Łoskot

Model of care for a patient with a pressure ulcer resulting from spinal cord dysfunction qualified for surgical treatment
Dariusz Bazaliński, Ewelina Małek, Bartosz Mańkowski, Anna Nowak, Maria Kózka

Factors influencing the use of competences of nursing staff for writing prescriptions and prescribing medication in primary healthcare facilities in Świętokrzyskie Province
Magdalena Sikorska, Agnieszka Strzelecka, Dorota Kozieł

Zachowania zdrowotne a wybrane czynniki ryzyka pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
Lucyna Ścisło, Judyta Pluta, Magdalena Staszkiewicz, Małgorzata Paplaczyk-Serednicka, Marcelina Ryndak

Monitoring of nutritional status in patients with pressure injuries using the phase angle as an indicator – a study of two cases
Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński, Paweł Więch, Anna Wójcik, Anna Nowak

Problemy pielęgnacyjne noworodka z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka – studium przypadku
Katarzyna Sylwia Kołodziejek, Anna Szumska

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.