Jesteś tutaj

Zebranie PTPA

29 czerwca 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Przebieg zebrania:

 1. Otwarcie zebrania - wystąpienie Prezesa PTPA.
 2. Wybór Przewodniczącej zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Sprawozdanie Prezesa PTPA.
 6. Sprawozdanie Skarbnika PTPA.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 9. Wystąpienie Redaktora Naczelnego czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.
 10. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Zebrane nowo wybranego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, podział funkcji.
 12. Przedstawienie nowego Zarządu PTPA.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - wolne wnioski i dyskusje.