Jesteś tutaj

Walne zebranie PTPA

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Ujejskiego 75, zaprasza na Walne Zabranie Członków Towarzystwa. Zebranie odbędzie się dnia 14 czerwca 2013 r. (piątek) o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTPA:

 • Otwarcie Walnego Zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego zebrania.
 • Wybór Sekretarza zebrania.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Sprawozdanie Prezesa PTPA (przedstawienie sprawozdania merytorycznego 2010-2013).
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za okres kadencji (2010-2013) obecnego Zarządu PTPA.
 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres 2010-2013.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Przedstawienie nowego Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zakończenie Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Z poważaniem
Zarząd PTPA