Jesteś tutaj

Wybrano nowy zarząd

Szanowni Państwo,
W dniu 14.06.2013r. podczas Walnego Zabrania Członków PTPA odbyły się wybory nowych członków Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.
Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego została Pani dr Justyna Cwajda-Białasik. Pani Prezes serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.
W imieniu osób biorących udział w Zebraniu oraz wszystkich pozostałych członków PTPA składamy serdeczne podziękowania Pani Prof. Marii Szewczyk, która pełniła dotychczas funkcję Prezesa Towarzystwa. Bardzo dziękujemy za to, że nasze Towarzystwo, które powstało w 2006r. z inicjatywy Pani Profesor, przez cały miniony czas mogło się prężnie rozwijać.
Podczas kadencji, Pani Profesor Maria Szewczyk zorganizowała trzy Ogólnopolskie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe PTPA, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Reprezentowała nasze Towarzystwo podczas wielu Konferencji i spotkań, nawiązywała współpracę z innymi Towarzystwami Naukowymi i Instytucjami. W dalszym ciągu, jako Redaktor Naczelny dba o rozwój i wysoki poziom publikowanych artykułów w kwartalniku Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.
Pani Profesor, bardzo liczymy na Pani cenne wskazówki i wsparcie dla nowo wybranego Zarządu.

Z poważaniem
Uczestnicy Walnego Zabrania Członków PTPA