Jesteś tutaj

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2015:
Zakażenia ran przewlekłych – poważny problem medyczny
Maria T. Szewczyk, Eugenia Gospodarek, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda-Białasik, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Hancke
Pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej przełyku
Sylwia Milaniuk, Małgorzata Sawa, Andrzej Prystupa, Grzegorz Józef Nowicki, Grzegorz Dzida
Postępowanie pielęgniarskie i rehabilitacyjne u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym – opis przypadku
Renata Sinkiewicz-Jaskólska, Filip Jaskólski, Justyna Grada, Karolina Czechowska, Jolanta Dejewska, Wojciech Hagner
Wpływ leczenia chirurgicznego na jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku
Katarzyna Łagoda, Regina Sierżantowicz, Grażyna Jurkowska
Mechanizm molekularny mimikry naczyniowej w nowotworach
Wen Li, Jianrong Liu, Jianlin Ren, Qi Li, Feng Gang Hou
Jaki jest styl życia pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem tętnic kończyn dolnych kwalifikowanych do chirurgicznych zabiegów naprawczych pomostowania tętnic?
Anna Spannbauer, Monika Madejczyk, Maciej Chwała, Arkadiusz Berwecki

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania prac w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.