Jesteś tutaj

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 3/2015:

Ocena jakości życia pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn dolnych
Małgorzata Paplaczyk, Anna Gawor, Gabriela Ciura

Analiza porównawcza powikłań u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej leczonych metodą tradycyjną oraz po implantacji stent-graftu
Lucyna Ścisło, Renata Domanus, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Antoni M. Szczepanik, Szymon Pietruszka, Karolina Brzuszkiewicz, Agata Paszko

Zachowania zdrowotne u chorych z miażdżycą tętnic obwodowych na przykładzie pacjentów oddziału chirurgicznego
Martyna Pakulska, Bożena Gorzkowicz

Powikłania dostępów naczyniowych u pacjentów dializowanych – potrzeba edukacji pielęgniarskiej
Anna Bednarek, Lucia Dimunova, Jana Rakova, Alina Zabiega

Ocena wybranych aspektów jakości życia u pacjentów w przedziale wiekowym 55–75 lat przed i po zabiegu usunięcia zaćmy
Barbara Kubik, Aldona Tabiś, Urszula Romanowska, Kazimiera Moździerz

Czynniki determinujące akceptację i przystosowanie do choroby nowotworowej
Małgorzata Kołpa, Barbara Wywrot-Kozłowska, Beata Jurkiewicz, Aneta Grochowska

Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Antoni M. Szczepanik, Anna Nowak, Małgorzata Gądek, Katarzyna Machnik

Wybrane aspekty jakości życia kobiet po mastektomii – doniesienie wstępne
Elżbieta Cipora, Bożena Ogrodnik, Ewa Smoleń

Opinia pielęgniarek i położnych na temat transplantacji narządów
Anna Kliś, Aneta Trzcińska

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania prac w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.