Jesteś tutaj

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 4/2015:

Nawrotowy charakter owrzodzeń żylnych kończyn dolnych – wciąż aktualny problem. Opis przypadku
Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik

Udział pielęgniarki w leczeniu krwią – zasady przetaczania krwi i jej preparatów
Grzegorz J. Nowicki, Dorota Gadzała, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka

Chirurgiczne leczenie zeza u dzieci. Opis przypadku
Mirosława Kram

Planowanie opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem ICNP® nad chorym żywionym pozajelitowo w okresie okołooperacyjnym
Elżbieta Kozłowska, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow

Czynniki ryzyka zdrowotnego występujące u pacjentów korzystających ze skriningu dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
Renata B. Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Beata Posłuszna

Funkcjonowanie chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego
Beata Jurkiewicz, Lucyna Płaszewska-Żywko, Małgorzata Kołpa

Ocena możliwości chodu, zmian wartości hematokrytu oraz stężenia fibrynogenu i cholesterolu podczas treningu marszowego u pacjentów z chromaniem przestankowym
Ewelina Rosłoniec, Anita Konik, Piotr Mika

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania prac w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.