Jesteś tutaj

PCHiA 1/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2017:

Możliwe powikłania śród- i pooperacyjne u pacjentów poddanych długotrwałej kortykosteroidoterapii
Marcin Skrobich, Katarzyna Feliksik-Skrobich, Wojciech Kapała

Owrzodzenie żylne – problem nie tylko osób starszych. Opis trzech przypadków klinicznych
Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień

Przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem z przewlekłą raną odleżynową z uwzględnieniem rodzaju ich kwalifikacji zawodowych
Dariusz Bazaliński, Magdalena Zmora, Joanna Przybek-Mita, Maria Kózka

Stres a subiektywna ocena bólu pooperacyjnego
Kinga Sobieralska-Michalak, Dorota Rogala, Maciej Michalak

Czynniki determinujące kontrolę bólu u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych
Łukasz Dziki, Jolanta Glińska, Ewa Borowiak, Małgorzata Krzemińska, Adam Dziki

Analiza poziomu komfortu w opiece pielęgniarskiej na przykładzie pacjentów leczonych z powodu oparzeń
Barbara J. Ślusarska, Alina Deluga, Paulina Kołodyńska, Danuta Zarzycka, Katarzyna Szczekala, Katarzyna Kocka, Grzegorz J. Nowicki

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania prac w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.