Jesteś tutaj

Wszystkiego najlepszego!

Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności dla wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy oraz najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych i naukowych
składa Zarząd PTPA