Jesteś tutaj

PCHiA 2/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 2/2017:

Wybrane aspekty profilaktyki ran odleżynowych
Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk

Okołooperacyjna opieka nad chorym z nowotworem jelita grubego z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)
Aleksandra Pytel, Izabela Kuberka, Aleksandra Kołtuniu, Joanna Rosińczuk

Sytuacja zdrowotna chorych z lejkowatą klatką piersiową w okresie okołooperacyjnym
Dorota Rogala, Krystian Pawlak, Dorota Formanowicz

Ocena stanu odżywienia chorych w podeszłym wieku hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym
Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Kozłowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Aleksandra Popow, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Renata Jabłońska, Anna Burak, Krzysztof Tojek

Czy nadzór pielęgniarski ma wpływ na ryzyko miejscowych powikłań krwotocznych, odczuwanie bólu i komfort chorego po chirurgicznym udrożnieniu tętnic szyjnych?
Anita Rybicka