Jesteś tutaj

PCHiA 3/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 3/2017:

Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej - od epidemiologii do diagnostyki
Ewelina Drela, Grzegorz Mielcarz

Model opieki pielęgniarskiej nad ciężko oparzonym dzieckiem – studium przypadku według Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej
Beata Brodzińska, Grażyna Czaja-Bulsa, Barbara Musiał, Agata Marasz

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)
Anna Kostka, Sylwia Durlej-Kot, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak

Opieka pielęgniarska nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym w aspekcie występowania powikłań pooperacyjnych
Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Joanna Domańska

Nietrzymanie moczu u kobiet a jakość związku z partnerem
Beata Pilarska, Roman Ossowski, Maria Szewczyk, Piotr Jarzemski

Występowanie skórnych odczynów popromiennych u pacjentów poddanych radioterapii
Katarzyna Juszczak, Marek Przybył, Violetta Cebulska, Violetta Koźlak