Jesteś tutaj

PCHiA 1/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2018:

Klasyfikacja WIfI jako metoda prognozowania rozwoju miażdżycy tętnic kończyn dolnych i korzyści wynikających z wdrażanych terapii
Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień

Tętniaki – powstawanie, objawy oraz rozpoznawanie
Izabella Machaj, Piotr Abramczyk, Izabela Nawrocka

Satysfakcja z życia pacjentów leczonych żywieniowo drogą dojelitową i pozajelitową
Jolanta A. Glińska, Łukasz Dziki, Adam Dziki, Dorota Szymczyk

Czynniki determinujące poziom zachowań zdrowotnych wśród pacjentów i ludzi zdrowych`
Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow

Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych
Katarzyna Łagoda, Regina Sierżantowicz, Paulina Dobrenko, Hanna Bachórzewska-Gajewska

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.