Jesteś tutaj

Szczegółowy program I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Szczegółowy program I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego 26- 27 wrzesień 2008 r.

 • PIĄTEK 26.09.2008

Miejsce obrad: Bydgoszcz, Collegium Medicum, ul. Jagiellońska 13, Aula I. piętro
12.00-14.00 Rejestracja Uczestników
14.00 Uroczyste Otwarcie Konferencji:

dr hab. med. Maria T. Szewczyk
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
Wystąpienia Zaproszonych Gości

14.30 Koncert Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
15.00-17.00 Sesja I
Kompleksowa opieka nad chorym z przewlekłą niewydolnością żylną i owrzodzeniem
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, dr hab. med. Maria T. Szewczyk,prof. Barbara Bień

 1. Przewlekła niewydolność żylna i postępowanie w przypadku owrzodzenia - prof. dr hab. med. A. Jawień, Bydgoszcz
 2. Bydgoski model specjalistycznej interdyscyplinarnej opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym goleni 10-letnie doświadczenia Poradni Leczenia Owrzodzeń - dr hab. med. M. T. Szewczyk, Bydgoszcz
 3. Profilaktyka przeciwzakrzepowa - dr med. M. Talarek, Warszawa
 4. Kontrola wysięku i ochrona skóry wokół rany w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni - dr hab. med. M. T. Szewczyk, Bydgoszcz
 5. Monitorowanie lekooporności i oporności na antyseptyki drobnoustrojów powodujących zakażenia ran przewlekłych - dr M. Bartoszewicz, Wrocław
 6. Żelujący opatrunek piankowy - nowa jakość w leczeniu ran przewlekłych - przedstawiciel firmy ConvaTec
 7. Nowoczesne opatrunki do leczenia ran w środowisku wilgotnym - K. Czyżewicz - przedstawiciel firmy Coloplast
 8. Dyskusja

17.00 - 17.15 Przerwa kawowa
17.15 - 19.00 Sesja II
Opieka nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej i owrzodzeniem żylnym
Przewodniczą: prof. Elżbieta Krajewska-Kułak,prof. Jan Skokowski, dr n med. Janina Książek

 1. Ambulatoryjne leczenie zespołu stopy cukrzycowej - dr med. G. Michalski, Gdańsk
 2. Czynniki ryzyka zespołu stopy cukrzycowej - mgr K. Łagoda, R. Sierżantowicz, H. Gajewska-Bachórzewska, Białystok
 3. Rola pielęgniarki podiatrycznej - mgr J. Cwajda, Bydgoszcz
 4. Opatrunki w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej - mgr K. Łagoda, R. Sierżantowicz, H. Gajewska-Bachórzewska, Białystok
 5. Miejscowa antybiotykoterapia w zespole stopy cukrzycowej - K. Kmieciak, Gdynia
 6. Edukacja pacjenta z owrzodzeniem żylnym goleni - mgr R. Piotrkowska, J. Książek, K. Kucharska, A. Patoła, Gdańsk
 7. Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną - mgr R. Sierżantowicz, W. Awdziej, K. Łagoda, H. Gajewska-Bachórzewska, Białystok
 8. Dyskusja

19.00 Zebranie członków/zarządu PTPA - Sala Senacka
20.00 Uroczysta kolacja

 • SOBOTA 27.09.2008

8.30 - 10.25 Sesja III
Interdyscyplinarna opieka nad chorym ze stomią
Przewodniczą: dr n. med. Banaszkiewicz, mgr Katarzyna Cierzniakowska, mgr Helena Pietroń

 1. Interdyscyplinarna opieka nad osobą ze stomią - dr n. med. Z. Banaszkiewicz, Bydgoszcz
 2. Edukacja osób ze stomią - mgr K. Cierzniakowska, Bydgoszcz
 3. Znajomość objawów i możliwości diagnostyki chorób nowotworowych - mgr E. Kozłowska,M.T. Szewczyk, Z. Banaszkiewicz, P. Jarmocik, Bydgoszcz
 4. Ocena przystosowania się chorych do życia ze stomią jelitową - S. Michalak, K. Cierzniakowska, Z. Banaszkiewicz, M. T. Szewczyk, A. Jawień, Bydgoszcz
 5. Porównanie jakości życia osób z urostomią a kolostomią - mgr Anna Kubiak, Z. Banaszkiewicz, S. Wroński, Bydgoszcz
 6. Nowy wymiar bezpieczeństwa dla skóry wokół stomii. Prezentacja nowego sprzętu stomijnego Coloplast - Z. Grodzicka, przedstawiciel firmy Coloplast
 7. Sprzęt stomijny ConvaTec i programy dla osób ze stomią - P. Całusiński, przedstawiciel firmy ConvaTec
 8. Dyskusja

10.25 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 13.45 Sala Senacka
Warsztaty: pomiar wskaźnika kostka-ramię
Prowadzący: dr n. med. Arkadiusz Migdalski
10.45 - 12.15 Sesja IV
Zagadnienia kliniczne i pielęgnacyjne w angiologii
Przewodniczą: prof. Zbigniew Bartuzi, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska,mgr Krystyna Samborska

 1. Patogeneza miażdżycy - dr n. med. T. Grzela, Bydgoszcz
 2. Chromanie przestankowe: zmiana wzorca chodu w trakcie zapoznawania się chorego ze specyfiką marszu na bieżni - dr P. Mika, A. Spannbauer, A. Cencora Kraków
 3. Związek umiejscowienia kontroli zdrowia i poczucia własnej skuteczności z motywacją do rzucenia palenia w grupie pacjentów z chorobami naczyń - dr A. Andruszkiewicz, M. A. Basińska,M. Wandowska, Bydgoszcz
 4. Ocena redukcji masy ciała u pacjentów kwalifikowanych do planowych operacji kardiochirurgicznych w Klinice Kardiochirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie - wyniki wstępne - mgr E. Zamojska, W. Majewski, Szczecin
 5. Ocena skuteczności oryginalnych systemów kompresyjnychProGuide,Proforei podkolanówek Maxis w gojeniu owrzodzeń żylnych - dr hab. med. M. T. Szewczyk, A. Jawień,P. Mościcka,J. Cwajda, E. Hancke, K. Cierzniakowska, P. Brazis, T. Grzela, R. Piotrowicz, Bydgoszcz
 6. Wybrane problemy pielęgnacyjne występujące u chorego we wczesnym okresie po leczeniu operacyjnym tętniaka śródczaszkowego - dr n. med. R. Ślusarz, A. Królikowska, R. Jabłońska,W. Beuth, Bydgoszcz
 7. Zakażenia bakteryjne w obrębie stopy cukrzycowej - mgr K. Łagoda, R. Sierżantowicz,H. Gajewska-Bachórzewska, Białystok
 8. Subiektywna ocena wybranych aspektów satysfakcji z pobytu w szpitalu pacjentów oddziałów zabiegowych - dr n. med. T. P. Wasilewski, Lublin
 9. Dyskusja

12.15 - 13.45 Sesja V
Zagadnienia kliniczne i pielęgnacyjne w chirurgii
Przewodniczą: prof. Irena Wrońska, prof. Wojciech Zegarski, dr n. med. Robert Ślusarz

 1. Proces pielęgnowania chorej po zabiegu operacyjnym raka płuca leczonej metodą skojarzoną - dr n. med. J. Książek, E. Malinowska, R. Piotrkowska, Gdańsk
 2. Problemy pielęgnacyjne kobiet po mastektomii - mgr J. Wierzbicka, M. Kołtun, Ciechanów
 3. Poczucie skuteczności i umiejscowienie kontroli zdrowia a zachowania zdrowotne w grupie pacjentów po przeszczepie - dr n. med. A. Andruszkiewicz, A. Płóciennik, Bydgoszcz
 4. Wykorzystanie modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem z urazem wielonarządowym - mgr R. Piotrkowska, A. Falba, J. Książek, Gdańsk
 5. Możliwości zapobiegania zakażeniom odcewnikowym - mgr D. Cieśla, J. Czerniak, Warszawa
 6. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeń w bloku operacyjnym - dr n. med. J. Książek,R. Piotrkowska, G. Tatur, Gdańsk
 7. Potrzeby pacjentki po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego według koncepcji Doroty Orem - mgr M. Kołtun, J. Wierzbicka, Ciechanów
 8. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy i higieny w aspekcie ochrony zdrowia personelu medycznego - mgr J. K. Wojtowicz, Łódź
 9. Dyskusja

13.45 - 14.30 Obiad
14.30 - 16.00 Sesja VI
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym operowanym
Przewodniczą: dr n. med. Anna Andruszkiewicz, mgr Justyna Cwajda, mgr Anna Szumska

 1. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską u chorych po operacyjnym leczeniu tętniakanaczyń mózgowych - mgr L. Dopierała, J. Cwajda, Bydgoszcz
 2. Opieka pielęgniarska nad chorym z nieswoistą choroba zapalną jelit leczonym operacyjnie - mgr A. Szumska, Warszawa
 3. Stopień uzależnienia od nikotyny na przykładzie chorób z miażdżycą tętnic kończyn dolnych - mgr E. Sztuczka, Toruń
 4. Uwarunkowania wydolności funkcjonalnej chorych we wczesnym okresie po operacyjnym leczeniu dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej - mgr R. Jabłońska, R. Ślusarz, A. Królikowska, W. Beuth, Bydgoszcz
 5. Oczekiwania rodziców względem opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w warunkach szpitalnych - mgr D. Bilicka, M. Korbińska, A. Popow, Bydgoszcz
 6. Poczucie koherencji u chorych operowanych z powodu dyskopatii lędźwiowej w okresie okołooperacyjnym - Ż. Suchomska, K. Kurowska, Bydgoszcz
 7. Analiza hospitalizacji chorych po 65 roku życia w oddziale neurochirurgii i neurotraumatologii - mgr L. Dopierała, J. Cwajda, Bydgoszcz
 8. Dyskusja

17.00 Zamknięcie Konferencji