Jesteś tutaj

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Program 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

„Trendy w opiece pielęgniarskiej w chirurgii i angiologii - opieka interdyscyplinarna”

Bydgoszcz 9-10. IX. 2010 r. Hotel City

Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UMK prof. Andrzeja Radzimińskiego

i Jej Magnificencji  Prorektor  Collegium Medicum prof. Małgorzaty Tafil-Klawe

 • CZWARTEK 9.09.2010

12.00 – 14.15 Rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty

14.15 Otwarcie Konferencji

           dr hab. med. Maria T. Szewczyk, prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień

           Wystąpienie Gości

           Koncert Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy

pod kierunkiem prof. Wojciecha Pospiecha

15.00 – 16.00 Sesja plenarna I.

Trendy w rozwoju pielęgniarstwa polskiego

Przewodniczą: prof. Irena Wrońska, dr hab. Maria Kózka, prof. Zbigniew Bartuzi

 1. Trendy w kształceniu uniwersyteckim pielęgniarek w Polsce – prof. Irena Wrońska, UM Lublin
 2. Wymiar postępów w pielęgniarstwie  – dr hab. Maria Kózka, UJ Kraków
 3. Rola pielęgniarek we wsparciu psychologicznym – prof. Roman Ossowski, CM UMK Bydgoszcz

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 18.15 Sesja plenarna II.

Perspektywy rozwoju pielęgniarstwa angiologicznego

Przewodniczą: dr hab. Maria Szewczyk, prof. Arkadiusz Jawień, dr Piotr Mika

 1. Rekomendacje specjalistycznej opieki nad chorym z owrzodzeniem żylnym opartej na faktach –

dr hab. Maria T. Szewczyk, CM UMK Bydgoszcz

 1. Koncepcja T.I.M.E.  - wyzwanie dla pielęgniarstwa – prof. Arkadiusz Jawień, CM UMK Bydgoszcz
 2. Nowoczesne metody leczenia miejscowego w ranach przewlekłych – prawda i mity –

mgr Marzena Korbecka- Paczkowska

 1. Kompresjoterapia w przewlekłej niewydolności żylnej – dr med. Mariusz Kózka, UJ Kraków
 2. Ultrasonografia w tętniakach aorty brzusznej- perspektywa dla pielęgniarstwa –

dr med. Arkadiusz Migdalski, CM UMK Bydgoszcz

 1. Wpływ budowy opatrunków na korzyści kliniczne w leczeniu ran – Patryk Martynus, Convatec

20.15 Kolacja Hotel City 

 

 • PIĄTEK 10.09.2010

08.45 – 10.45 Sesja III.

Rany przewlekłe kończyn dolnych  jako problem angiologiczny

Przewodniczą: dr Marzenna  Bartoszewicz, dr Mariusz Kózka, dr hab. Maria Szewczyk

 1. Nowotwory w przewlekłych owrzodzeniach goleni – dr Mariusz Kózka, Marcin Tusiński, Marek Trybus, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej UJ CM, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny, Kraków
 2. Wpływ bólu na uciążliwość objawów i konsekwencji psychospołecznych owrzodzenia kończyny dolnej – mgr Justyna Cwajda- Białasik, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK, Bydgoszcz
 3. Zespół stopy cukrzycowej – różne oblicza ran – dr Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Mirosława Młynarczuk Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 4. Zmiany skórne, rany przewlekłe – opisy przypadków – mgr Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk,  Elżbieta Hancke, Arkadiusz Jawień, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK, Bydgoszcz
 5. Zakażenie stopy cukrzycowej – analiza mikrobiologiczna – dr Alicja Sękowska, Eugenia Gospodarek, Katedra i Zakład Mikrobiologii CM UMK, Bydgoszcz
 6. Diagnostyka mikrobiologiczna – proste i skuteczne narzędzie w leczeniu ogólnych i miejscowych zakażeń ran. Biofilm – jako patomechanizm zakażeń w ranach przewlekłych – dr Marzenna Bartoszewicz, Katedra i Zakład Mikrobiologii, Akademia Medyczna, Wrocław
 7. Koncepcja TIME leczenia ran przewlekłych – doświadczenia własne – mgr Małgorzata Pytel, Zbigniew Gruszka, Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Św. Józefa, Mikołów
 8. Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność postępowania terapeutycznego w owrzodzeniach podudzi pochodzenia żylnego –mgr Anna Świt, Bożena Gorzkowicz, Oddział Chirurgii Ogólnej, SP ZOZ Szpital Powiatowy, Dębno,Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego PAM, Szczecin
 9. Nowoczesne rozwiązania w leczeniu ran przewlekłych – prezentacja firmy Schulke Polska
 10. Zastosowanie podciśnieniowej terapii ran na przykładzie systemu GENADYNE – prezentacja firmy KIKGEL

 11. Dyskusja

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Sesja IV.

Interdyscyplinarne problemy w chirurgii i angiologii

Przewodniczą: prof. Arkadiusz Jawień, dr Katarzyna Cierzniakowska, mgr Teresa Socha

 1. Zmiany aktywności bioelektrycznej (sEMG) mięśni kończyn dolnych podczas treningu marszowego pacjentów z chromaniem przestankowym – dr Piotr Mika, Anna Mika, Łukasz Oleksy, Anna Spannbauer,  Katedra Rehabilitacji Klinicznej, AWF, Zen Machines Polska, Instytyt McKenziego Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 2. Specyfika postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów  po operacji klasycznej tętniaka aorty brzusznej – mgr Anna Spannbauer, Piotr Mika, Jolanta Jaworek, Maciej Chwała,Zakład Chorób Naczyń, UJ CM, Katedra Rehabilitacji Klinicznej , AWF, Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów, Zakład Fizjologii Medycznej UJ CM,  Kraków
 3. Stopa cukrzycowa – postępowanie zespołu terapeutycznego – mgr Danuta Cieśla, Agnieszka Cyrych, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski  Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 4. Jakość życia pacjentów po amputacjach kończyn dolnych z powodu miażdżycy tętnic – mgr Izabela Napieracz-Trzosek, Bożena Gorzkowicz, NZOZ „Zdrowie” Dębno, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego PAM w Szczecinie
 5. Wydolność funkcjonalna pacjentów po zabiegu embolizacji malformacji naczyń krwionośnych mózgowia – dr Robert Ślusarz, Anna Rachwalska, Zbigniew Serafin, Piotr Strześniewski, Wojciech Beuth, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK, Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej CM UMK, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UMK, Bydgoszcz
 6. Wczesne wykrywanie raka jelita grubego –aktualne możliwości –dr Zbigniew Banaszkiewicz, Krzysztof Tojek, Jacek Frasz, Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK, Bydgoszcz                        
 7. Stopień akceptacji choroby w ocenie osób po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej –dr Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK, Bydgoszcz
 8. Leczenie chirurgiczne otyłości metodą SAGB – NOTES – mgr Agnieszka Bugalska, Beata Wieczorek –Wójcik, Magdalena Dykas, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
 9. Nes Pharma
 10. Dyskusja

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.15 Sesja V.

Problemy w pielęgniarstwie  cz. I

Przewodniczą: prof. Kornelia Kędziora- Kornatowska, dr Robert  Ślusarz, mgr Krystyna Samborska

 1. Proces leczenia i pielęgnowania dziecka chorego na  neurofibromatozę  typu 1 wymagającego leczenia żywieniowego.  Opis  przypadku – dr Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak, Izabela Pałgan, Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Żywienie pozajelitowe u  niedożywionych dzieci – praktyka pielęgniarki oparta na faktach – dr Ewa Barczykowska, Beata Szczukowska, Mirosława Kram, Andrzej Kurylak Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 3. Opieka neurochirurgiczna w ocenie pacjentów– mgr  Danuta Cieśla, Elżbieta Wesołowska, Marek Pastuszko, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 4. Kwestionariusz Oswestry jako narzędzie oceny sprawności chorych po chirurgicznym  leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego – dr Renata Jabłońska, Robert Ślusarz, Wojciech Beuth, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UMK w Bydgoszczy
 5. Procedura profilaktyki odleżyn jako narzędzie do oceny jakości opieki pielęgniarskiej – mgr Lucyna Kiełbasa, Miejski Szpital Zespolony im Mikołaja Kopernika w Olsztynie
 6. Odleżyny pozaszpitalne – prezentacja modelu współpracy z instytucjami zewnętrznymi – mgr Bożena Bladowska, Agnieszka Bugalska, Beata Wieczorek –Wójcik, Zespół ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn i Pielęgnacji Stomii Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
 7. Dyskusja

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 16.45 Sesja VI.

Problemy w pielęgniarstwie  cz. II

Przewodniczą: prof. Roman Ossowski, dr Anna Andruszkiewicz, mgr Alina Zimmer

 1. Poczucie koherencji a strategie radzenia sobie z bólem w grupie pacjentów z rakiem jelita grubego  – dr Anna Andruszkiewicz,Joanna Piworowicz, Katedra i Zakład Promocji Zdrowia CM w Bydgoszczy, Olsztyński Ośrodek  Onkologiczny „Kopernik”
 2. Postawa pielęgniarki wobec chorego chirurgicznego z zaburzeniami psychicznymi – mgr Anita Hałabuda, Paulina Mościcka, Szpital Psychiatryczny w Świeciu, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM w Bydgoszczy
 3. Wiedza pielęgniarek na temat wybranych schorzeń neurologicznych i neurochirurgicznych – mgrAgnieszka Królikowska, Agnieszka Bilewska, Robert Ślusarz, Renata Jabłońska, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK

 4. Wiedza pielęgniarek anestezjologicznych i pielęgniarek oddziałów zabiegowych na temat sepsy – mgr Małgorzata Zubrycka-Arnold, Maria T. Szewczyk, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMK CM w Bydgoszczy
 5. Poczucie koherencji (SOC) a zachowania zdrowotne u pielęgniarek – mgr Bogumiła Urbańska, Krystyna Kurowska, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Leczenia Oparzeń, Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej CM UMK Toruń
 6. Rola pielęgniarki w zakażeniach szpitalnych – mgr Lidia Andrzejewska, Katarzyna Cierzniakowska,  Aleksandra Popow, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego UMK CM w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 7. Dyskusja

16.45 – 17.00  Zakończenie

 

 • WARSZTATY PIĄTEK 10.09.2010 SALA B

11.15 – 12.15  Kompresjoterapia; prowadzi: Aleksandra Podkańska, Biotal

12.15 – 13.00 Żylna choroba zakrzepowo- zatorowa – niedoceniany problem (teoria i praktyka); prowadzi: Dorota Koterska, Covidien

13.45 – 14.45 Kompresjoterapia – Aleksandra Podkańska, Biotal

14.45 – 15.15 Choroba zakrzepowo- zatorowa – niedoceniany problem (praktyka); prowadzi: Dorota Koterska, Covidien

15.30 – 16.15 Wskaźnik Kostka/Ramię; prowadzą: Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk

 

 • WARSZTATY PIĄTEK 10.09.2010 SALA C

12.15 – 13.00 Ultrasonorgafia aorty brzusznej; prowadzą: Arkadiusz Migdalski, Radosław Piotrowicz

13.45 – 15.15 Ultrasonorgafia aorty brzusznej; prowadzą: Arkadiusz Migdalski, Radosław Piotrowicz