Jesteś tutaj

Komitety i organizatorzy

Komitet Honorowy Konferencji:

 • prof. Irena Wrońska - Przewodnicząca Komisji ds. Nauki PTP
 • prof. Andrzej Radzimiński - Rektor UMK
 • prof. Małgorzata Tafil-Klawe - Prorektor  CM UMK
 • prof. Zbigniew Bartuzi - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK
 • mgr Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Ministerstwo Zdrowia
 • dr Grażyna Kruk-Kupiec - Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa
 • dr Anna Koper - Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • dr Barbara Kot-Doniec - Dyrektor Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych
 • mgr Dorota Kilańska – Przewodnicząca Zarządu Głównego PTP
 • Jego Ekscelencja Biskup Diecezji Bydgoskiej ks. bp. dr Jan Tyrawa
 • Konstanty Dombrowicz – Prezydent Miasta Bydgoszcz
 • Dorota Jakuta – Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszcz
 • dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy
 • Ewa Kowalska - Przewodnicząca OI PiP w Bydgoszczy
 • mgr Walde-Maria Iwanowska - Vice Przewodnicząca OI PiP w Bydgoszczy

Komitet Naukowy Konferencji:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
 • Vice Przewodnicząca: dr hab. Maria T. Szewczyk
 • prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
 • prof. dr hab. Barbara Bień
 • prof. dr hab. Wojciech Hagner
 • dr hab. Krystyna Jaracz
 • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
 • prof. dr hab. Teresa Kulik
 • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska- Kułak
 • prof. dr hab. Roman Kotzbach
 • dr hab. Maria Kózka
 • prof. dr hab. Marek Maruszyński
 • prof. dr hab. Roman Ossowski
 • prof. Wojciech Pospiech  
 • prof. dr hab. Jan Skokowski
 • prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
 • prof. dr hab. Irena Wrońska
 • prof. dr hab. Wojciech Zegarski

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk

Vice Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Sekretarze:                       dr n. med.  Katarzyna Cierzniakowska

                                        mgr Lidia Andrzejewska

                                        mgr Aleksandra Popow

Biuro Konferencji:             mgr Anna Małkowska

                                        mgr Anna Górka

Członkowie:

mgr Justyna Cwajda-Białasik

mgr Krystyna Samborska     

mgr Beata Strzyżewska

mgr Alina Zimmer

mgr Paulina Mościcka

mgr Anna Łabuńska

mgr Sławomira Michalak

mgr Walde-Maria Iwanowska

Ewa Kowalska

mgr Jolanta Bambrowicz

lek. med. Radosław Piotrowicz

dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz

dr n. med. Paweł Brazis

dr n. med. Arkadiusz Migdalski

dr n. med. Anna Andruszkiewicz

dr n. med. Maciej Świtoński

Elżbieta Hancke

Joanna Głowiak

Magdalena Guźlecka

dr n. med. Krzysztof Tojek

lek. med. Paweł Jarmocik

lek. med. Bartosz Fórmankiewicz

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK w Bydgoszczy, Sanum, Służę, Uczę, Leczę, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.