Jesteś tutaj

Komitety i organizatorzy

Komitet Honorowy Konferencji:

 • mgr Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia
 • mgr Jolanta Skolimowska – z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia
 • dr Barbara Kot-Doniec – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 • dr hab. Danuta Dyk – Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
 • mgr Dorota Kilańska – Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • dr Anna Koper – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • prof. Irena Wrońska – Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. Małgorzata Tafil-Klawe – Prorektor ds. Collegium Medicum UMK
 • prof. Zbigniew Bartuzi – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK
 • prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK
 • dr n. med.Wanda Korzycka-Wilińska – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
 • mgr Jarosław Kozera – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Ewa Kowalska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 • mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w BydgoszczyKomitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
Wiceprzewodnicząca:  dr hab. Maria T. Szewczyk, prof. UMK

 • prof. Zbigniew Bartuzi, Bydgoszcz
 • prof. Barbara Bień, Białystok
 • dr hab. Danuta Dyk, Poznań
 • prof. Eugenia Gospodarek, Bydgoszcz
 • prof. Wojciech Hagner, Bydgoszcz
 • dr hab. Krystyna Jaracz, Poznań
 • prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Bydgoszcz
 • dr hab. Maria Kłopocka, Bydgoszcz
 • dr hab. Maria Kózka, Kraków
 • prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, Białystok
 • prof. Teresa Kulik, Lublin
 • prof. Roman Ossowski, Bydgoszcz
 • prof. Wojciech Pospiech, Bydgoszcz 
 • prof. Jan Skokowski, Gdańsk
 • prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis, Poznań
 • prof. Wojciech Witkiewicz, Wrocław
 • prof. Irena Wrońska, LublinKomitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodnicząca:
dr hab. Maria T. Szewczyk, prof. UMK

Członkowie:
dr n. med. Anna Andruszkiewicz
dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
mgr Wiesława Gromadka
piel. spec. Elżbieta Hancke
Ewa Kowalska
mgr Anna Łabuńska
mgr Anna Małkowska
mgr Sławomira Michalak
mgr Krystyna Samborska
mgr Beata Strzyżewska
dr n. med. Maciej Świtoński
dr n. med. Krzysztof Tojek
mgr Alina Zimmer

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień

Sekretarze:
dr Katarzyna Cierzniakowska
dr Justyna Cwajda-Białasik
mgr Elżbieta Kozłowska
mgr Aleksandra Popow

Biuro Konferencji:
mgr Paulina MościckaOrganizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy
 • Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy
 • Fundacja SANUM
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy