Jesteś tutaj

Program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Program
III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO
„Od nauki do zintegrowanej praktyki”

Czwartek, 17 maja 2012r.
13.00 – 15.00 Rejestracja uczestników
15.00 Uroczyste otwarcie konferencji:
dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMK
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Wystąpienie zaproszonych Gości
Koncert Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Wojciecha Pospiecha
Wykład inauguracyjny
Skryning w tętniakach aorty brzusznej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Rola lekarza i perspektywa dla pielęgniarstwa polskiego
prof. Arkadiusz Jawień
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
15.50 – 16.10 Przerwa na kawę
16.10 – 18.10 Sesja I - Problemy kliniczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i psychospołeczne w chirurgii naczyniowej
Przewodniczą: prof. Arkadiusz Jawień, prof. Irena Wrońska, prof. Kornelia Kędziora- Kornatowska, dr hab. Krystyna Jaracz, dr hab. Maria Kózka, dr hab. Maria T. Szewczyk, prof. UMK
21.00 Kolacja
Piątek, 18 maja 2012r.
08.45 – 10.45 Sesja II - Owrzodzenia kończyn dolnych o etiologii naczyniowej. Opieka kompleksowa
Przewodniczą: dr Piotr Mika, dr Justyna Cwajda-Białasik, dr Mariusz Kózka
10.45 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 13.00 Sesja III - Rak Jelita grubego – model opieki na podstawie wieloletnich doświadczeń ośrodka bydgoskiego
Przewodniczą: dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska, dr hab. Maria Kłopocka
11.15 – 13.00
Warsztaty - wskaźnik kostka-ramię
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.30 Sesja IV - Badania naukowe w pielęgniarstwie i chirurgii
Przewodniczą: dr n. med. Ewa Barczykowska, dr n. med. Anna Spannbauer, mgr Krystyna Samborska, dr hab. Krystyna Jaracz
15.30 – 15.45 Przerwa na kawę
15.45 – 16.45 Dyskusja panelowa - Programy profilaktyczne i edukacyjne na podstawie badań i doświadczeń
Przewodniczą: prof. UMK, Maria T. Szewczyk, dr Justyna Cwajda-Białasik, dr Katarzyna Cierzniakowska, mgr Aleksandra Popow, dr Ewa Barczykowska, lek. Łukasz Woda, mgr psych. Magdalena Smoczyńska
17.00 Zakończenie konferencji