Wielkanoc 2020

Na przekór tego co dzieje się wokół nas, życzymy Państwu Świąt przepełnionych radością. Być może kiedyś, wspominając Wielkanoc 2020 będziemy przypominać sobie czego nam w tym trudnym okresie najbardziej brakowało. Jednak teraz starajmy się dostrzegać piękno małych rzeczy. Niech wzajemna życzliwość dodaje otuchy, a wiosenne słońce przynosi ciepło i uśmiech. Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami, zdrowia, cierpliwości i wytrwałości, przyjmijcie Państwo podziękowania za Waszą ciężką pracę i trud niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Zarząd PTPA

"Nursing Now" Polska


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie
informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście
zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now" Polska. 200 lat temu
urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence
Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok
2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest
przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz
pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także
uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce
i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający
duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii,
Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim,
Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na
rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Krystyna Kret
Główny specjalista
Departament Pielęgniarek i Położnych

Nowy Zarząd na lata 2020-2022

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że podczas Walnego Zebrania Członków PTPA, które odbyło się dnia 27 stycznia 2020r., wybrano nowe władze Towarzystwa na okres najbliższych 3 lat. Wszystkim obecnym na zebraniu dziękujemy za przybycie i poświęcony czas. Członkom nowych Władz składamy gratulacje i życzenia owocnej pracy, twórczych pomysłów i wielu sukcesów na okres najbliższej kadencji.

Zarząd PTPA (kadencja 2020-2022):

 • prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk (prezes),
 • dr n. o zdr. Paulina Mościcka (wiceprezes),
 • dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik (sekretarz),
 • dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska (skarbnik),
 • lic. Joanna Gronowska,
 • mgr Izabela Kuberka,
 • dr n. med. Mariola Sznapka,
 • dr n. o zdr. Anna Spannbauer,
 • mgr Anna Szumska.

Komisja Rewizyjna:

 • dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska (przewodnicząca),
 • mgr Anna Górka,
 • mgr Elżbieta Biedroń-Gulczyńska.

Sąd Koleżeński:

 • lic. Elżbieta Hancke (przewodnicząca),
 • mgr Anna Małkowska,
 • lic. Ewa Karpińska.

Najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne

W tym szczególnym, magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia, niech w każdym domu zagości ciepło, serdeczność i zrozumienie. Aby Nowy Rok 2020 był szczęśliwy i obfitował w dobre i piękne dni, żeby spełniały się plany osobiste i zawodowe, a sukcesy wypełniały Wasze serca nieograniczoną radością

życzy Zarząd PTPA

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego zaprasza na Walne Zebranie Członków PTPA. Zebranie odbędzie się dnia 27 stycznia 2020r. o godzinie 12.00 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, I piętro w Budynku D)

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

Zaproszenie na Sesję Pielęgniarską podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Sesji Pielęgniarskiej podczas XI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która odbędzie się w dniu 5 października 2019 roku w Bydgoszczy.

Proszę zapoznać się z Programem Sesji.

Pozostałe ważne informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
Komitet Organizacyjny

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w SESJI PIELĘGNIARSKIEJ, XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, organizowanej w Bydgoszczy 5 października 2019 r. Tematyka sesji obejmuje zagadnienia i nowinki naukowe z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, angiologii i chirurgii naczyniuowej, w tym:
 • roli pielęgniarki operacyjnej, nowych technik zabiegowych w chirurgii ogólnej i naczyniowej, techniki małoinwazyjne i endoskopowe;
 • profilaktyka zakażenia miejsca operowanego w okresie przed, śród i pooperacyjnym – rola pielęgniarki chirurgicznej i operacyjnej;
 • rozwój pielęgniarstwa angiologicznego i pielęgniarstwa w chirurgii naczyniowej;
 • leczenie i pielęgnowanie chorych z raną przewlekłą o etiologii naczyniowej (owrzodzenia żylne, tętnicze, zespół stopy cukrzycowej, odleżyny, owrzodzenia o etiologii mieszanej i inne), nowe metody diagnostyczne w chirurgii naczyniowej i leczeniu ran (termografia medyczna).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
Serdecznie ZAPRASZAMY!

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
Komitet Organizacyjny

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, wszystkim Koleżankom i Kolegom, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności, aby Wasza praca nacechowana głęboką wrażliwością na cierpienie i potrzeby ludzi chorych, przynosiła satysfakcję i uznanie.

Zarząd PTPA

PCHiA 1/2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2019:


Wybrane metody leczenia ran przewlekłych
Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk


Zastosowanie skali C-HOBIC w ocenie gotowości do wypisu pacjentów kliniki chirurgii plastycznej – doniesienie wstępne
Weronika Kiłoczko, Hanna Grabowska


Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat zasad żywienia dojelitowego przez gastrostomię
Aneta M. Bronka


Rola wsparcia w zmaganiu się z syndromem wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek onkologicznych
Krystyna Kurowska, Aleksandra Klatt


Ocena poziomu przystosowania psychicznego do życia z rakiem tarczycy – część pierwsza
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Beata Kunikowska, Adam Dziki


Poziom akceptacji choroby a jakość życia pacjentów z rakiem tarczycy – część druga
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Adam Dziki, Beata Kunikowska

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.

PCHiA 4/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 4/2018:


Zastosowanie treningu nordic walking u chorych ze stabilną dusznicą bolesną po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych
Bożena Kocik, Anna Spannbauer, Piotr Mika

Opieka pielęgniarska nad pacjentami po zabiegach chirurgicznych w obrębie krtani
Malwina Wamka, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz

Wybrane problemy pielęgnacyjne okresu okołooperacyjnego u pacjentki z nawracającym zwichnięciem rzepki – opis przypadku
Natalia Jelonek, Joanna Zmarzlak, Anna Maria Turska, Maria Budnik-Szymoniuk, Justyna Cwajda-Białasik

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z połknięcia okrągłej baterii na przykładzie 22-miesięcznego dziecka
Anna Stodolak, Sylwester Gerus, Agata Dzielendziak, Monika M. Markiewicz, Izabela Kuberka, Dariusz Patkowski

Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych podczas hospitalizacji
Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik

Analiza urazów zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym
Małgorzata E. Starczewska, Marta Kordalska, Katarzyna Augustyniuk, Marzanna Stanisławska, Anita Rybicka

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.

Strony

Subskrybuj Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego RSS