Boże Narodzenie 2017

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony radością i miłością. Wszystkim członkom i sympatykom PTPA życzymy, aby były one wyjątkowe, a chwile spędzone razem z rodziną były magiczne i niezapomniane. Niech napełnią Was pozytywną energią i spokojem ducha. Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym na cały nadchodzący 2018 rok życzy Zarząd

VI Konferencja PTPA, informacje podstawowe

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,
Już dziś zapraszamy na kolejne niezwykle ważny wydarzenie z życia naszego Towarzystwa! Kolejna, już

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018r. w Bydgoszczy

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa Termedia.pl. Serdecznie zapraszamy!

PCHiA 3/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 3/2017:

Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej - od epidemiologii do diagnostyki
Ewelina Drela, Grzegorz Mielcarz

Model opieki pielęgniarskiej nad ciężko oparzonym dzieckiem – studium przypadku według Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej
Beata Brodzińska, Grażyna Czaja-Bulsa, Barbara Musiał, Agata Marasz

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)
Anna Kostka, Sylwia Durlej-Kot, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak

Opieka pielęgniarska nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym w aspekcie występowania powikłań pooperacyjnych
Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Kozłowska, Aleksandra Popow, Joanna Domańska

Nietrzymanie moczu u kobiet a jakość związku z partnerem
Beata Pilarska, Roman Ossowski, Maria Szewczyk, Piotr Jarzemski

Występowanie skórnych odczynów popromiennych u pacjentów poddanych radioterapii
Katarzyna Juszczak, Marek Przybył, Violetta Cebulska, Violetta Koźlak

PCHiA 2/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 2/2017:

Wybrane aspekty profilaktyki ran odleżynowych
Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk

Okołooperacyjna opieka nad chorym z nowotworem jelita grubego z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)
Aleksandra Pytel, Izabela Kuberka, Aleksandra Kołtuniu, Joanna Rosińczuk

Sytuacja zdrowotna chorych z lejkowatą klatką piersiową w okresie okołooperacyjnym
Dorota Rogala, Krystian Pawlak, Dorota Formanowicz

Ocena stanu odżywienia chorych w podeszłym wieku hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym
Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Kozłowska, Zbigniew Banaszkiewicz, Aleksandra Popow, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Renata Jabłońska, Anna Burak, Krzysztof Tojek

Czy nadzór pielęgniarski ma wpływ na ryzyko miejscowych powikłań krwotocznych, odczuwanie bólu i komfort chorego po chirurgicznym udrożnieniu tętnic szyjnych?
Anita Rybicka

Wszystkiego najlepszego!

Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności dla wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy oraz najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych i naukowych
składa Zarząd PTPA

PCHiA 1/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2017:

Możliwe powikłania śród- i pooperacyjne u pacjentów poddanych długotrwałej kortykosteroidoterapii
Marcin Skrobich, Katarzyna Feliksik-Skrobich, Wojciech Kapała

Owrzodzenie żylne – problem nie tylko osób starszych. Opis trzech przypadków klinicznych
Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień

Przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem z przewlekłą raną odleżynową z uwzględnieniem rodzaju ich kwalifikacji zawodowych
Dariusz Bazaliński, Magdalena Zmora, Joanna Przybek-Mita, Maria Kózka

Stres a subiektywna ocena bólu pooperacyjnego
Kinga Sobieralska-Michalak, Dorota Rogala, Maciej Michalak

Czynniki determinujące kontrolę bólu u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych
Łukasz Dziki, Jolanta Glińska, Ewa Borowiak, Małgorzata Krzemińska, Adam Dziki

Analiza poziomu komfortu w opiece pielęgniarskiej na przykładzie pacjentów leczonych z powodu oparzeń
Barbara J. Ślusarska, Alina Deluga, Paulina Kołodyńska, Danuta Zarzycka, Katarzyna Szczekala, Katarzyna Kocka, Grzegorz J. Nowicki

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania prac w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego zaprasza na Walne Zebranie Członków PTPA. Zebranie odbędzie się dnia 16. listopada 2016 r. (środa) o godzinie 12.30 w siedzibie Towarzystwa, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75 (sala dydaktyczna, III piętro w głównym budynku).


Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

V Konferencja PTPA - przypomnienie

Szanowni Państwo,
W tym roku obchodzimy uroczystość 10-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. W związku z tym wydarzeniem, zapraszamy do udziału w Jubileuszowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi oraz do skorzystania z formularza rejestracji znajdujących się na stronie poświęconej konferencji.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Maria Szewczyk
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

Strony

Subskrybuj Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego  RSS