Nowy Zarząd na lata 2020-2022

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że podczas Walnego Zebrania Członków PTPA, które odbyło się dnia 27 stycznia 2020r., wybrano nowe władze Towarzystwa na okres najbliższych 3 lat. Wszystkim obecnym na zebraniu dziękujemy za przybycie i poświęcony czas. Członkom nowych Władz składamy gratulacje i życzenia owocnej pracy, twórczych pomysłów i wielu sukcesów na okres najbliższej kadencji.

Zarząd PTPA (kadencja 2020-2022):

 • prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk (prezes),
 • dr n. o zdr. Paulina Mościcka (wiceprezes),
 • dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik (sekretarz),
 • dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska (skarbnik),
 • lic. Joanna Gronowska,
 • mgr Izabela Kuberka,
 • dr n. med. Mariola Sznapka,
 • dr n. o zdr. Anna Spannbauer,
 • mgr Anna Szumska.

Komisja Rewizyjna:

 • dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska (przewodnicząca),
 • mgr Anna Górka,
 • mgr Elżbieta Biedroń-Gulczyńska.

Sąd Koleżeński:

 • lic. Elżbieta Hancke (przewodnicząca),
 • mgr Anna Małkowska,
 • lic. Ewa Karpińska.

Najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne

W tym szczególnym, magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia, niech w każdym domu zagości ciepło, serdeczność i zrozumienie. Aby Nowy Rok 2020 był szczęśliwy i obfitował w dobre i piękne dni, żeby spełniały się plany osobiste i zawodowe, a sukcesy wypełniały Wasze serca nieograniczoną radością

życzy Zarząd PTPA

Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego zaprasza na Walne Zebranie Członków PTPA. Zebranie odbędzie się dnia 27 stycznia 2020r. o godzinie 12.00 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, I piętro w Budynku D)

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

Zaproszenie na Sesję Pielęgniarską podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Sesji Pielęgniarskiej podczas XI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która odbędzie się w dniu 5 października 2019 roku w Bydgoszczy.

Proszę zapoznać się z Programem Sesji.

Pozostałe ważne informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
Komitet Organizacyjny

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w SESJI PIELĘGNIARSKIEJ, XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, organizowanej w Bydgoszczy 5 października 2019 r. Tematyka sesji obejmuje zagadnienia i nowinki naukowe z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, angiologii i chirurgii naczyniuowej, w tym:
 • roli pielęgniarki operacyjnej, nowych technik zabiegowych w chirurgii ogólnej i naczyniowej, techniki małoinwazyjne i endoskopowe;
 • profilaktyka zakażenia miejsca operowanego w okresie przed, śród i pooperacyjnym – rola pielęgniarki chirurgicznej i operacyjnej;
 • rozwój pielęgniarstwa angiologicznego i pielęgniarstwa w chirurgii naczyniowej;
 • leczenie i pielęgnowanie chorych z raną przewlekłą o etiologii naczyniowej (owrzodzenia żylne, tętnicze, zespół stopy cukrzycowej, odleżyny, owrzodzenia o etiologii mieszanej i inne), nowe metody diagnostyczne w chirurgii naczyniowej i leczeniu ran (termografia medyczna).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
Serdecznie ZAPRASZAMY!

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
Komitet Organizacyjny

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, wszystkim Koleżankom i Kolegom, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności, aby Wasza praca nacechowana głęboką wrażliwością na cierpienie i potrzeby ludzi chorych, przynosiła satysfakcję i uznanie.

Zarząd PTPA

PCHiA 1/2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2019:


Wybrane metody leczenia ran przewlekłych
Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk


Zastosowanie skali C-HOBIC w ocenie gotowości do wypisu pacjentów kliniki chirurgii plastycznej – doniesienie wstępne
Weronika Kiłoczko, Hanna Grabowska


Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat zasad żywienia dojelitowego przez gastrostomię
Aneta M. Bronka


Rola wsparcia w zmaganiu się z syndromem wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek onkologicznych
Krystyna Kurowska, Aleksandra Klatt


Ocena poziomu przystosowania psychicznego do życia z rakiem tarczycy – część pierwsza
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Beata Kunikowska, Adam Dziki


Poziom akceptacji choroby a jakość życia pacjentów z rakiem tarczycy – część druga
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Adam Dziki, Beata Kunikowska

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.

PCHiA 4/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 4/2018:


Zastosowanie treningu nordic walking u chorych ze stabilną dusznicą bolesną po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych
Bożena Kocik, Anna Spannbauer, Piotr Mika

Opieka pielęgniarska nad pacjentami po zabiegach chirurgicznych w obrębie krtani
Malwina Wamka, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz

Wybrane problemy pielęgnacyjne okresu okołooperacyjnego u pacjentki z nawracającym zwichnięciem rzepki – opis przypadku
Natalia Jelonek, Joanna Zmarzlak, Anna Maria Turska, Maria Budnik-Szymoniuk, Justyna Cwajda-Białasik

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z połknięcia okrągłej baterii na przykładzie 22-miesięcznego dziecka
Anna Stodolak, Sylwester Gerus, Agata Dzielendziak, Monika M. Markiewicz, Izabela Kuberka, Dariusz Patkowski

Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych podczas hospitalizacji
Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik

Analiza urazów zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym
Małgorzata E. Starczewska, Marta Kordalska, Katarzyna Augustyniuk, Marzanna Stanisławska, Anita Rybicka

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.

Życzenia świąteczne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej z rodzinnych spotkań
wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Życzy Zarząd PTPA

Zaproszenie na konferencję "Żywienie kliniczne w praktyce"

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej żywienia klinicznego oraz psychodietetyki. Konferencja odbędzie się 5.04.2019 roku w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pod patronatem JM Rektora GUMed oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).

Zapraszamy również do udziału w kursie dotyczącym żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych.

Konferencja będzie miejscem do dyskusji pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin – lekarzami, dietetykami, pielęgniarkami, psychologami.
strona konferencji to: www.konferencjagdynia.pl

dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz prof. nadzw.

Strony

Subskrybuj Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego RSS