Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego zaprasza na Walne Zebranie Członków PTPA. Zebranie odbędzie się dnia 27 stycznia 2020r. o godzinie 12.00 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych, I piętro w Budynku D)

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

Zaproszenie na Sesję Pielęgniarską podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Sesji Pielęgniarskiej podczas XI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która odbędzie się w dniu 5 października 2019 roku w Bydgoszczy.

Proszę zapoznać się z Programem Sesji.

Pozostałe ważne informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
Komitet Organizacyjny

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w SESJI PIELĘGNIARSKIEJ, XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, organizowanej w Bydgoszczy 5 października 2019 r. Tematyka sesji obejmuje zagadnienia i nowinki naukowe z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, angiologii i chirurgii naczyniuowej, w tym:
  • roli pielęgniarki operacyjnej, nowych technik zabiegowych w chirurgii ogólnej i naczyniowej, techniki małoinwazyjne i endoskopowe;
  • profilaktyka zakażenia miejsca operowanego w okresie przed, śród i pooperacyjnym – rola pielęgniarki chirurgicznej i operacyjnej;
  • rozwój pielęgniarstwa angiologicznego i pielęgniarstwa w chirurgii naczyniowej;
  • leczenie i pielęgnowanie chorych z raną przewlekłą o etiologii naczyniowej (owrzodzenia żylne, tętnicze, zespół stopy cukrzycowej, odleżyny, owrzodzenia o etiologii mieszanej i inne), nowe metody diagnostyczne w chirurgii naczyniowej i leczeniu ran (termografia medyczna).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i sesji dla pielęgniarek dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
Serdecznie ZAPRASZAMY!

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
Komitet Organizacyjny

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, wszystkim Koleżankom i Kolegom, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności, aby Wasza praca nacechowana głęboką wrażliwością na cierpienie i potrzeby ludzi chorych, przynosiła satysfakcję i uznanie.

Zarząd PTPA

PCHiA 1/2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 1/2019:


Wybrane metody leczenia ran przewlekłych
Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk


Zastosowanie skali C-HOBIC w ocenie gotowości do wypisu pacjentów kliniki chirurgii plastycznej – doniesienie wstępne
Weronika Kiłoczko, Hanna Grabowska


Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat zasad żywienia dojelitowego przez gastrostomię
Aneta M. Bronka


Rola wsparcia w zmaganiu się z syndromem wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek onkologicznych
Krystyna Kurowska, Aleksandra Klatt


Ocena poziomu przystosowania psychicznego do życia z rakiem tarczycy – część pierwsza
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Beata Kunikowska, Adam Dziki


Poziom akceptacji choroby a jakość życia pacjentów z rakiem tarczycy – część druga
Jolanta A. Glińska, Małgorzata Marchlewska, Łukasz Dziki, Adam Dziki, Beata Kunikowska

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.

PCHiA 4/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 4/2018:


Zastosowanie treningu nordic walking u chorych ze stabilną dusznicą bolesną po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych
Bożena Kocik, Anna Spannbauer, Piotr Mika

Opieka pielęgniarska nad pacjentami po zabiegach chirurgicznych w obrębie krtani
Malwina Wamka, Hanna Mackiewicz-Nartowicz, Anna Sinkiewicz

Wybrane problemy pielęgnacyjne okresu okołooperacyjnego u pacjentki z nawracającym zwichnięciem rzepki – opis przypadku
Natalia Jelonek, Joanna Zmarzlak, Anna Maria Turska, Maria Budnik-Szymoniuk, Justyna Cwajda-Białasik

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z połknięcia okrągłej baterii na przykładzie 22-miesięcznego dziecka
Anna Stodolak, Sylwester Gerus, Agata Dzielendziak, Monika M. Markiewicz, Izabela Kuberka, Dariusz Patkowski

Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn u chorych podczas hospitalizacji
Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik

Analiza urazów zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym
Małgorzata E. Starczewska, Marta Kordalska, Katarzyna Augustyniuk, Marzanna Stanisławska, Anita Rybicka

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.

Życzenia świąteczne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej z rodzinnych spotkań
wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Życzy Zarząd PTPA

Zaproszenie na IX Ogólnopolską Konferencję Dietetyki Congressus Dietetica

Szanowni Państwo,

w dn. 5-6 kwietnia 2019r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica, organizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniu Dietetyków.

Szczegółowy plan konferencji jest dostępny na: https://www.psdiet.pl/PLAN_KONFERENCJI,435

Zaproszenie na konferencję "Żywienie kliniczne w praktyce"

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej żywienia klinicznego oraz psychodietetyki. Konferencja odbędzie się 5.04.2019 roku w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pod patronatem JM Rektora GUMed oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).

Zapraszamy również do udziału w kursie dotyczącym żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych.

Konferencja będzie miejscem do dyskusji pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin – lekarzami, dietetykami, pielęgniarkami, psychologami.
strona konferencji to: www.konferencjagdynia.pl

dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz prof. nadzw.

PCHiA 3/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego numeru naszego kwartalnika Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.

PChiA

W zeszycie 3/2018:

Wskaźnik kostka–ramię w chorobach naczyń kończyn dolnych
Sara Rossa, Mariola Głowacka, Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Anna Karpińska

Postępowanie rehabilitacyjne u chorych ze stabilną dusznicą bolesną po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych
Bożena Kocik, Anna Spannbauer, Piotr Mika

Opieka pielęgniarska nad chorym po odtwórczej proktokolektomii w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz

Szacunkowy poziom zabezpieczenia chorych z ranami przewlekłymi przez uprawnione pielęgniarki w Polsce w 2016 r.
Anna Szumska, Magdalena Chachurska, Maria J. Królak, Iwona Domańska

Zadania fizjoterapeuty w przywracaniu do zdrowia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w percepcji studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa
Adrian Kleczkowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Bożena Okurowska-Zawada

Ocena stanu wiedzy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat przezskórnej wertebroplastyki
Kinga Paplińska, Piotr Kułak, Karolina Średzińska, Elżbieta Gościk

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego
Paulina Mościcka

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi zeszytami.

Strony

Subskrybuj Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego  RSS